Dự án tiêu biểu
Lắp đặt quạt công nghiệp Tomexco tại công ty Gamuda Gardens

Lắp đặt quạt công nghiệp Tomexco tại công ty Gamuda Gardens

20/3/2020

Tomexco tiến hành tư vấn và lắp đặt quạt trần công nghiệp, quạt ly tâm, quạt hướng tâm tại công ty Gamuda Gardens tại Hoàng...

Lắp đặt quạt công nghiệp Tomexco tại trung tâm thương mại The Garden

Lắp đặt quạt công nghiệp Tomexco tại trung tâm thương mại The Garden

20/3/2020

Tomexco tiến hành tư vấn và lắp đặt quạt trần công nghiệp, quạt ly tâm, quạt hướng tâm tại trung tâm thương mại The Garden,...

Lắp đặt quạt công nghiệp Tomexco tại chung cư SEASONS AVENUE

Lắp đặt quạt công nghiệp Tomexco tại chung cư SEASONS AVENUE

20/3/2020

Tomexco tiến hành tư vấn và lắp đặt quạt trần công nghiệp, quạt ly tâm, quạt hướng tâm tại chung cư SEASONS AVENUE

Tel:0913581478

Tel:0913581478