QUẠT HƯỚNG TRỤC THÔNG GIÓ – AFA

Model:

AFA

Nhà sản xuất:

Tomexco - Việt Nam

Công suất:

0.18 - 5.5 kW

Điện áp:

220 - 380V

Lưu lượng gió:

600 – 37.600 ( m3/h )

Áp suất tĩnh:

20 – 780 Pa

Vật liệu:

Thép CT3, Inox

Truyền động:

Trực tiếp