NỒI HƠI ĐỐT GAS, DẦU

Bảng thông số kỹ thuật:

Công suất 100 – 20000 Kg/h
Áp suất làm việc 10 Kg/cm2
Áp suất thử thủy lực 15 Kg/cm2
Nhiên liệu cung cấp cho buồng đốt Dầu FO, dầu DO, LPG, CNG.

 

Hiệu suất 92%