Nồi hơi đốt than, củi, đốt hỗn hợp

Công suất 50 – 20000 Kg/h
Áp suất làm việc 2 – 25 Kg/cm2
Áp suất thử thủy lực 4,5 – 45 Kg/cm2
Nhiên liệu cung cấp cho buồng đốt Than, củi, trấu rời, vỏ hạt, đầu mẩu gỗ các loại,…
Hiệu suất 85 %