NỒI HƠI GHI XÍCH

Công suất 2000 – 50000 Kg/h
Áp suất làm việc 10 – 12 Kg/cm2
Áp suất thử thủy lực 15 – 18 Kg/cm2
Nhiên liệu cung cấp cho buồng đốt Than cục, than cám
Hiệu suất 80%