Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển của Tomexco

Với phương châm Quyền lợi của khách hàng là quan trọng nhất, TOMEXCO Việt Nam xây dựng chính sách vận chuyển dành cho khách hàng như sau

Thông thường sau khi nhận được thông tin đặt hành của khách hàng và chúng tôi phản hồi lại cho khách hàng việc thanh toán và giao nhận. Thời gian giao hàng thường trong khoảng 3 -5 ngày để từ ngày thỏa thuận với khách hàng. Tuy nhiên cũng có các trường hợp bất khả kháng như sau:

– Nhân viên công ty không thể liên lạc với khách qua số điện thoại đã cung cấp

– Địa chỉ giao hàng không chính xác hoặc khó tìm

– Số lượng đơn hàng của công ty tăng đột biến dẫn đến việc giao hàng và điều tiết giao hàng bị chậm

– Các đối tác cung cấp linh kiện và thiết bị bị chậm so với dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm hoặc do thiên tai thời tiết.