TẦM NHÌN

Tomexco là đơn vị thiết kế, chế tạo quạt trần công nghiệp HVLS hàng đầu tại Việt Nam và tiến tới mục tiêu xuất khẩu sang thị trường Quốc tế.

SỨ MỆNH

Với tâm thế tập trung và việc không ngừng sáng tạo và mở rộng năng lực, bồi dưỡng nhân tài. TOMEXCO luôn mong muốn hỗ trợ và thúc đẩy thương hiệu ngành công nghiệp Việt Nam hướng ra tầm khu vực và thế giới.

Chúng tôi luôn lấy lợi ích của khách hàng làm mục tiêu hàng đầu để dám nghĩ dám làm hơn và dùng cái ” Tâm” trong tất cả các khâu sản xuất cũng như phân phối ở mỗi sản phẩm.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sáng tạo: Luôn năng động, sáng tạo nhằm thích nghi với sự thay đổi của thị trường, tạo sự khác biệt, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng tối đa những nhu cầu của khách hàng.

Chất lượng: Chất lượng sản phẩm là kim chỉ nam cho giá trị cốt lõi

Chuyên nghiệp: Tạo lập môi trường làm việc năng động với nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp; các sản phẩm dịch vụ phong phú với năng lực tài chính dồi dào.

Đối mới: Đổi mới trong tư duy và trong hành động , liên tục cải tiến hệ thống quản lý và đi đầu về công nghệ để tạo giá trị gia tăng cho các cổ đông, khách hàng và đối tác.

Trách nhiệm: Phát triển bền vững đi đôi với trách nhiệm bảo vệ môi trường, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

logo tomexco