QUẠT CÂY CÔNG NGHIỆP XWIN

Tên sản phẩm :  Quạt cây Xwind
♦  Hãng sản xuất :  Điện Cơ HN
♦  Vật liệu chế tạo :  Thép CT3, đế gang
♦  Đường kính  cánh :  500-750 mm
♦  Lưu lượng (Q) :   220-302m3/h
♦  Áp suất   (P) :    260 Pa
♦  Công suất động cơ :    220 W
♦  Tốc độ :   1100 v/p