QUẠT LY TÂM CẤP KHÍ – TĂNG ÁP CF.BC 219

Lưu lượng gió:

10.000 – 200.000 CMH

Áp suất tĩnh:

2.000 – 200 Pa

Công suất:

5,5 – 132kW

Đường kính cánh:

500 – 1.500mm

Truyền động:

dây đai – puly (gián tiếp)

Vật liệu:

SS400 / SUS201 / SUS304