QUẠT HƯỚNG TRỤC NỐI ỐNG THÔNG GIÓ /HÚT KHÓI POG

Mã sản phẩm:  POG
Cỡ số: 300 – 1800 mm
Công suất: 0.15 -30 kw
Lưu lượng: 2420 – 64800 m3/h
Áp suất: 60 -420 Pa