QUẠT LY TÂM DẠNG HỘP THÔNG GIÓ – HÚT KHÓI HTFC

Mã sản phẩm HTFC
Cỡ số 230÷915mm
Kiểu Lắp Dây đai – Puly,
Công suất 0,55-45kW
Áp suất 86-1086Pa
Lưu lượng 1590-85855m³/h
Nhiệt độ dòng khí cho phép đến 280°C