QUẠT LY TÂM NỐI ỐNG – GDF

Mã sản phẩm : GDF
Sản xuất bởi : TOMEXCO/VN
Công suất (kW) : 0.26-3.7
Lưu lượng () : 560-8863
Áp suất (Pa) : 531 – 57
Điện áp (V) : 220 / 380
Tốc độ : 690-1300
Độ ồn : 65 – ≤87