QUẠT NỐI ỐNG DẠNG HỘP AFT

Cỡ số 100÷250mm
Kiểu Lắp Trực tiếp
Áp suất 17 – 400W
Điện áp 220V
Lưu lượng 116-1540 m³/h
Áp suất 84-490  Pa