QUẠT NỐI ỐNG ĐỒNG TRỤC – DPT

Công suất:

75 - 189 W

Điện áp:

220/ 380V

Lưu lượng gió:

300–1.600 ( m3/h )

Áp suất:

340 – 704 Pa

Truyền động:

Trực tiếp